Πρόγραμμα Αγίου Πάσχα 2008

Κυριακή 20/4/2008
Κυριακή των Βαϊων
Όρθρος & Θεία Λειτουργία (6:30πμ)
Εσπερινός Αποδόσεως της εορτής (6:15μμ)
Ακολουθία του Νυμφίου (7:00μμ)

Μεγάλη Δευτέρα 21/4/2008
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (5:00πμ)
Μέγα Απόδειπνο (6:00μμ)
Ακολουθία του Νυμφίου (7:00μμ)

Μεγάλη Τρίτη 22/4/2008
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (5:00πμ)
Μέγα Απόδειπνο (6:00μμ)
Ακολουθία του Νυμφίου (7:00μμ)

Μεγάλη Τετάρτη 23/4/2008
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (5:00πμ)
Μικρό Απόδειπνο & Άγιον Ευχέλαιον (5:30μμ)
Ακολουθία του Νιπτήρος (7:00μμ)

Μεγάλη Πέμπτη 24/4/2008
Εσπερινός & Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου (6:30πμ)
Ακολουθία των Παθών (6:30μμ)

Μεγάλη Παρασκευή 25/4/2008
Ακολουθία των Μεγ. Ωρών, Μέγας Εσπερινός & Αποκαθήλωση (6:30πμ)
Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου & περιφορά Του Επιταφίου (7:00μμ)

Μεγάλο Σάββατο 26/4/2008
Μέγας Εσπερινός & Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου (7:00πμ)

Κυριακή του Πάσχα 27/4/2008
Κανόνας Μεγάλου Σαββάτου (11:15μμ Σάββατο βράδυ)
Όρθρος & Θεία Λειτουργία Αναστάσεως (12:00πμ)
Εσπερινός της Αγάπης (11:00πμ)

Πρόγραμμα Απριλίου 2008 (μέχρι 20/4)

Τετάρτη 02/04/2008
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 04/04/2008
Δ’ Στάσις των Χαιρετισμών

Κυριακή 06/04/2008
Δ’ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος)

Τετάρτη 09/04/2008
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Πέμπτη 10/04/2008
Μεγάλου Κανόνος, Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (05:00πμ)
Μέγας Κανών (06:30μμ)

Παρασκευή 11/04/2008
Ακάθιστος Ύμνος (07:00μμ)

Κυριακή 13/04/2008
Ε’ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας)

Τετάρτη 16/04/2008
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 18/04/2008
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (05:00πμ)
Εσπερινός & Κανών του Λαζάρου (06:30μμ)

Σάββατο 19/04/2008
Ανάστασις του Λαζάρου

Κυριακή 20/04/2008
Κυριακή των Βαΐων

Σημειώσεις
1. Μέγα Απόδειπνο θα τελεστεί στις 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 Απριλίου στις 6:30μμ.
2. Η Θεία Λειτουργία θα αρχίζει καθημερινές στις 6:00πμ, Κυριακές στις 6:30πμ και Προηγιασμένες στις 5:00πμ.
3. Ο Εσπερινός θα τελείται καθημερινές στις 6:30μμ και Σάββατο στις 6:00μμ.