Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2007

Κυριακή 21/1/2007
ΙΕ’ Λουκά (Ζακχαίου)
Μαξίμου Ομολογητού & Μαξίμου Γραικού Οσίων, Νεοφύτου & Αγνής Μαρτύρων

Κυριακή 28/1/2007
ΙΣΤ’ Λουκά (Τελώνου και Φαρισαίου. Έναρξις Τριωδίου)
Εφραίμ του Σύρου

Τρίτη 30/1/2007
Τριών Ιεραρχών