Πρόγραμμα Αγίου Πάσχα 2010

Κυριακή των Βαΐων 28/03/2010
Όρθρος & Θεία Λειτουργία (7:00πμ)
Εσπερινός Αποδόσεως της εορτής (6:00μμ)
Ακολουθία του Νυμφίου (7:00μμ)

Μεγάλη Δευτέρα 29/03/2010
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (5:00πμ)
Μέγα Απόδειπνο (5:45μμ)
Ακολουθία του Νυμφίου (7:00μμ)

Μεγάλη Τρίτη 30/03/2010
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (5:00πμ)
Μέγα Απόδειπνο (5:45μμ)
Ακολουθία του Νυμφίου (7:00μμ)

Μεγάλη Τετάρτη 31/03/2010
Μικρό Απόδειπνο & Άγιον Ευχέλαιον (5:15μμ)
Ακολουθία του Νιπτήρος (7:00μμ)

Μεγάλη Πέμπτη 01/04/2010
Εσπερινός & Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου (7:00πμ)
Ακολουθία των Παθών (6:30μμ)

Μεγάλη Παρασκευή 02/04/2010
Ακολουθία των Μεγ. Ωρών, Μέγας Εσπερινός & Αποκαθήλωση (6:30πμ)
Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου & περιφορά Του Επιταφίου (7:00μμ)

Μεγάλο Σάββατο 03/04/2010
Μέγας Εσπερινός & Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου (7:00πμ)

Κυριακή του Πάσχα 04/04/2010
Κανόνας Μεγάλου Σαββάτου (11:15μμ Σάββατο βράδυ)
Όρθρος & Θεία Λειτουργία Αναστάσεως (12:00πμ)
Εσπερινός της Αγάπης (11:00πμ)