Πρόγραμμα Αγίου Πάσχα 2008

Κυριακή 20/4/2008
Κυριακή των Βαϊων
Όρθρος & Θεία Λειτουργία (6:30πμ)
Εσπερινός Αποδόσεως της εορτής (6:15μμ)
Ακολουθία του Νυμφίου (7:00μμ)

Μεγάλη Δευτέρα 21/4/2008
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (5:00πμ)
Μέγα Απόδειπνο (6:00μμ)
Ακολουθία του Νυμφίου (7:00μμ)

Μεγάλη Τρίτη 22/4/2008
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (5:00πμ)
Μέγα Απόδειπνο (6:00μμ)
Ακολουθία του Νυμφίου (7:00μμ)

Μεγάλη Τετάρτη 23/4/2008
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (5:00πμ)
Μικρό Απόδειπνο & Άγιον Ευχέλαιον (5:30μμ)
Ακολουθία του Νιπτήρος (7:00μμ)

Μεγάλη Πέμπτη 24/4/2008
Εσπερινός & Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου (6:30πμ)
Ακολουθία των Παθών (6:30μμ)

Μεγάλη Παρασκευή 25/4/2008
Ακολουθία των Μεγ. Ωρών, Μέγας Εσπερινός & Αποκαθήλωση (6:30πμ)
Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου & περιφορά Του Επιταφίου (7:00μμ)

Μεγάλο Σάββατο 26/4/2008
Μέγας Εσπερινός & Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου (7:00πμ)

Κυριακή του Πάσχα 27/4/2008
Κανόνας Μεγάλου Σαββάτου (11:15μμ Σάββατο βράδυ)
Όρθρος & Θεία Λειτουργία Αναστάσεως (12:00πμ)
Εσπερινός της Αγάπης (11:00πμ)