Πρόγραμμα Απριλίου 2009 (20/4 – 30/4)

Σάββατο 25/04/2009
Σάβατο της Διακαινησίμου, Αγίου Μάρκου του Ευαγγελιστού

Κυριακή 26/04/2009
Κυριακή του Αντίπασχα, Ψηλάφησις του Αγίου Αποστόλου Θωμά

Πέμπτη 30/04/2009
Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου, υιού Ζεβεδαίου