Πρόγραμμα Απριλίου 2007 (16/4-30/4)

Πέμπτη 19/4/2007
Αγίου Παφνουτίου, Αγίου Αγαθαγγέλου

Σάββατο 21/4/2007
Απόδοσις Εορτής Αντίπασχα

Κυριακή 22/4/2007
Μυροφόρων

Τετάρτη 25/4/2007
Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου

Σάββατο 28/4/2007
Απόδοσις Εορτής Μυροφόρων

Κυριακή 29/4/2007
Παραλύτου

Δευτέρα 30/4/2007
Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, αδελφού Ιωάννου του Θεολόγου

Σημειώσεις:

1. Η Θεία Λειτουργία θα αρχίζει καθημερινές στις 6:00πμ και Κυριακές στις 6:30πμ.
2. Ο Εσπερινός θα τελείται καθημερινές στις 6:30μμ και Σαββατοκυρίακα στις 6:00μμ.